ثبت دیدگاه

آمد ای شیعه ماه محرم

شب اول محرم95 (3)

سوگواره عاشورایی؛

آمد ای شیعه ماه محرم

۰۷ / آبان / ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۱ ب.ظ

آمد ای شیعه ماه محرم
شد عزای شهنشاه عالم
شد عزای شهنشاه عالم

آمد آن مه که از جور عوان
خسرو دین شه تشنه کامان
داد و جان تشنه در راه جانان
وای از این ماجرا و از این غم

آمد ای شیعه ماه محرم
آمد ای شیعه ماه محرم
شد عزای شهنشاه عالم
شد عزای شهنشاه عالم

آمد آن مه که میر غضنفر
هر دو دستش جدا شد ز پیکر
چاک و شد از قفا حلق اصغر
فرق اکبر جدا گشته از هم
آمد ای شیعه ماه محرم
آمد ای شیعه ماه محرم
شد عزای شهنشاه عالم
شد عزای شهنشاه عالم

سینه زنانیم و زخود بی خبر
سینه زنانیم و زخود بی خبر
عشق حسینی زده ما را بر سر
عشق حسینی زده ما را بر سر

ما که سیه پوش و ز پا تا سریم
ما که سیه پوش و ز پا تا سریم
عاشق گیسوی علی اکبریم
عاشق گیسوی علی اکبریم
سینه زنانیم و زخود بی خبر
سینه زنانیم و زخود بی خبر
عشق حسینی زده ما را بر سر
عشق حسینی زده ما را بر سر

گفت و حسین کرببلا را ببین
گفت و حسین کرببلا را ببین
لشکر بی شرم و حیا را ببین
لشکر بی شرم و حیا را ببین
سینه زنانیم و زخود بی خبر
سینه زنانیم و زخود بی خبر
عشق حسینی زده ما را بر سر
عشق حسینی زده ما را بر سر

+ دیـــدگاه