ثبت دیدگاه

آکادمی تربیت مدیران فرهنگی در اصفهان

حجت الاسلام دکتر محمد رضا زایری

حجت الاسلام زائری

آکادمی تربیت مدیران فرهنگی در اصفهان

۱۳ / فروردین / ۱۳۹۳ - ۹:۰۴ ق.ظ

دوره آموزشی سنگر اجتماعی به عنوان پیش نیاز شروع حرکت دوم از ابتدای سال ۹۲ آغاز شده و در حال برگزاری است. لزوم برگزاری این دوره که شما کارشناس ثابت جلسات آن هستید و تاثیر آن در چنین فعالیت هایی چیست؟

عاشوراییان از همان ابتدا که کار خود را آغاز کرد ویژگی فعالیتش این بود که ماموریت هیات سنتی را در قالب و چارچوب شرایط و مخاطب جدید و اقتضایات جدید تعریف کرده بود. به این جهت فکر می کنم شاید انتظاری که از چنین رویکردی می رود این است که نیروی انسانی مورد نیازش را هم خودش برای خودش تعریف و بازسازی و سازماندهی بکند. شاید در یک فضای سنتی دیگری که مثلا هیاتی در یک فضای محلی کار می کند و نهایت سقف فعالیتش هم یک فعالیت سنتی است که هیات ها دارند، با همان نیروی موجود در محل، کارش پیش برود و بیشتر از این چیزی نیاز نداشته باشد. اما وقتی قرار می شود که بعضی حرکت های اجتماعی و فرهنگی هم در چارچوب فعالیت های هیات تعریف بشود، مخاطب هیات مخاطب جوان باشد و رویکردهای جدیدی برای خودش تعریف کند، این نیروی انسانی خودش را هم نیاز دارد. مخصوصا عاشوراییان که به مرور مخاطب انبوه و عمده ای پیدا کرده و به نظر می رسد که لازم است آنها را در حوزه های مختلف فعال کند و در سطح شهر پوشش دهد و علاوه بر برنامه های روتین هفتگی یا سالانه برنامه های مقطعی دیگری داشته باشد. طبیعتا این چیزی بود که به شکل طبیعی تامین نمی شد و اقتضایات خاص خودش را داشت.

این دوره تجربه اول است و می تواند شروعی باشد برای کارهای مشابه و سازماندهی نیروی انسانی در حوزه فرهنگی؛ مخصوصا اگر این بچه ها بتوانند در حوزه تجربه های عملی هم جدی تر کار کنند، مواد آموزشی و سرفصل ها تدوین شود، ادبیات این حوزه به مرور ساخته شود و شکل بگیرد، منابع مورد نیاز در دسترس قرار بگیرد. این ها همه حرکت هایی است که می تواند فرصت و فضایی فراهم کند که شاید روزی عاشوراییان بتواند رویکرد آموزشی خودش را تقویت کند. به نظرم هیچ بعید نیست که روزی ما یک آکادمی تربیت مدیران فرهنگی در اصفهان داشته باشیم که افراد از نقاط مختلف کشور یا حتی جاهای دیگر بیایند یک سال یا دو سال اینجا تحصیل کنند و قابلیت ها و مهارت ها و توانمندی هایی پیدا کنند.

+ دیـــدگاه