ثبت دیدگاه

اجرای طرح و برنامه شش ماهه اول ۹۳

تصویب شد

شورای سیاست گذاری عاشوراییان تصویب کرد

اجرای طرح و برنامه شش ماهه اول ۹۳

۲۶ / اردیبهشت / ۱۳۹۳ - ۳:۱۶ ب.ظ

طرح و برنامه فعالیت های عاشوراییان در شش ماهه اول سال ۹۳ به مرحله اجرا رسید. این طرح و برنامه توسط شورای اجرایی مجموعه فرهنگی عاشوراییان پس از جلسات هم اندیشی و اتاق فکر، تنظیم و برای تصویب به شورای سیاست گذاری فرستاده شد. اعضای شورای سیاست گذاری نیز پس از بررسی و تطبیق طرح با سند راهبری، آن را تصویب و برای اجرا و زمانبندی، مجددا در اختیار شورای اجرایی قرار دادند.

گفتنی است مجموعه فرهنگی عاشوراییان را می توان از اولین مراکز فرهنگی دانست که برای فعالیت هایش به تدوین سند راهبردی پرداخته است و دارای چشم انداز و بیانیه ماموریت می باشد که برای کلیه برنامه ها قبل از اجرا طرح و برنامه ای مطابق با این سند تنظیم کرده و مطابق آن به اجرای برنامه ها می پردازد.

+ دیـــدگاه