ثبت دیدگاه

اهل تفکر، اهل تغییرند

photo_2019-04-13_19-59-28

فرشادفر در جمع فعالان فرهنگی؛

اهل تفکر، اهل تغییرند

۲۴ / فروردین / ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۳ ب.ظ

روح الله فرشادفر رییس شورای مرکزی مجموعه فرهنگی عاشوراییان در ویژه برنامه صبح روز عاشوراییان مباحثی را با موضوع شبکه فعال کننده ذهن و ذهن انگیزی در بین فعالان فرهنگی عنوان کرد.

فرشادفر ابتدا در سخنرانی متفاوت خود درباره سیستم فعال کننده ذهن به فیلترهای ذهنی در مواجه با اطلاعاتی که به سمت ما هجوم می آورند، اقداماتی که باید در لحظه انجام دهیم و تصمیماتی که باید بگیریم اشاره کرد و گفت: فیلترها در واقع انتخاب های ما را در زندگی تعیین می کنند و منجر به تصمیم سازی می شوند؛ ذهن ما براساس فوریت و اهمیت هر اقدام، موضوع را انتخاب و اطلاعات را فیلتر می کند و برای ما تصمیم می گیرد. براساس این فیلتر تصمیمات زندگی ما به چهار گروه تقسیم می شود: اولین گروه یا ربع اول تصمیمات مهم و فوری هستند، ربع دوم تصمیمات مهم هستند که فوریت ندارند، ربع سوم تصمیماتی هستند که اهمیت ندارند ولی برای ما فوریت پیدا می کنند و ربع چهارم تصمیماتی هستند که نه اهمیت دارند و نه فوریت.

رییس شورای مرکزی در ادامه به تشریح چهار گروه فوق پرداخت و بیان کرد: ربع اول تصمیماتی هستند که در لحظه پیش می آیند مانند زمانی که امتحان داریم، قبض باید پرداخت کنیم و…، این ربع برای ما چالش و اضطراب ایجاد می کند و معمولاً ما در این مرحله دچار اهمال کاری هستیم، یعنی کار مهم را در لحظه آخر انجام می دهیم، تنها راه حذف این گروه از ذهن ما، انجام آن هست. به این دسته ربع اعتیاد هم گفته می شود زیرا کارهایی که اضطراب و هیجان ایجاد می کنند و باعث ترشح آدرنالین در بدن ما می گردند، در بلندمدت باعث می شوند ما به کارهای فوری و عجله ای معتاد شویم.

ربع دوم یا ربع کیفیت کارهایی هستند که بسیار در زندگی ما تاثیر گذار هستند و ممکن است آینده ی چند ساله ما را شکل دهند اما فوری نیستند و ما ازین جهت خیلی سراغ آن نمی رویم مثل سلامتی و کاهش وزن. در این دسته باید خیلی اهل عمل باشیم که خودمان به سراغش رویم، باید برای انجام این تصمیمات زمان مشخص کنید تا جز انتخاب های روزانه ما شود.

ربع سوم کارهای فوری هستند که اهمیت ندارند که ربع توهم هم نامیده می شود چون تأثیر مستقیمی در زندگی ما ندارند ولی ذهن ما را درگیر می کنند و خاصیت کمک کردن دارند، معمولاً این کارها را باید محول کنید مثلاً پدرتان خواسته ای از شما دارد، می توانید با محول کردن و صرف هزینه ای آن رضایت را حاصل کنید؛ هرچند که کارهای پدر و مادر از اولویت های ماست. دسته آخر تصمیماتی هستند که نه مهم است و نه فوریت دارد، ربعی است که ضامن بقا نیست و شما هرز می روید.

حذف کارهای فرافکن

وی گروه چهارم را ربع عذاب وجدان دانست و متذکر شد: اگر خوب درس می خوانید، خوب کار می کنید، خوب عبادت می کنید ولی باز عذاب وجدان دارید، باید بررسی کنید و روی خودتان فکر کنید شاید کارهایی که انجام می دهید از جنس فرافکنی است، از آن جنس کارهایی است که می خواهید رضایت دیگران را کسب کنید که باید این جنس کارها را حذف کنید. اگر بیشتر در خانه های یک و سه وقت صرف می کنید یعنی برنامه ریزی برای زندگیتان ندارید.

این فعال فرهنگی با معرفی کتاب «اولویت دادن به اولویت ها» چهار دسته نیاز زیستن، آموختن، معنویت و مهر ورزیدن و میراثی به جا گذاشتن که در زندگی ما اولویت دارند و باید به آن ها بپردازیم را معرفی کرد و گفت: نیازهای زیستن چیزهایی هستند که در ربع دوم تعریف می شوند مانند تغذیه سالم، ربع دوم همان کیفیت زندگی ماست که در آینده ما تاثیر می گذارد و لباس، سرپناه، درآمد خوب، استقلال مالی و… نیازهای زیستن و درربع دوم هستند. نیاز مهر ورزیدن و امور معنوی، این بخش در برگیرنده نیازهای اجتماعی ما در ارتباط گرفتن با دیگران است اگر بخواهید موفق شوید باید رابطه هایتان را مدیریت کنید، روابط حلال و مباه را مدیریت کنید در غیر این صورت همان دزد وقت و پسرفت تان می شود اما اینکه در جمعی پذیرفته شوید باید در ربع دوم جا بگیرد.

میراثی را به جا بگذارید

وی در پایان خاطرنشان کرد: نیاز به آموختن تمامی ندارد و باید تا زمان مرگ بیاموزید، اگر می خواهید زندگی متفاوتی داشته باشید باید همیشه دانش آموز باشید و نیاز چهارم برجاگذاشتن یک میراث است و زمانی اولویت دار می شود که متوجه شویم زندگیمان معنایی دارد، آن زمان ارزشی را خلق می کنیم، هدفمند هستیم و فایده رسان. میراث ما باید یکی از اولویت هایمان باشد و میراثی که برجای بگذاریم الزاما پول نیست هرچند که پول هم مهم است. باید برای این چهار حوزه براساس چهار ربع که بیان شد وقت بگذارید و بدان بپردازید، البته ممکن است هرکسی اولویت های متفاوتی داشته باشد، فکر کنید تنها اهل تفکر هستند که اهل تغییرند.

+ دیـــدگاه