ثبت دیدگاه

این جا خیمه ای برپا است

20 nahaei

این جا خیمه ای برپا است

۲۴ / شهریور / ۱۳۹۷ - ۴:۱۳ ب.ظ
مجموعه فرهنگی عاشوراییان این روزها در آستانه ٢٠ سالگی اش است.
در این ٢٠ سال عاشوراییان خط مقدم فعالیت های فرهنگی را تجربه کرده، تجربه هایی که هر کدام می تواند راهنمایی باشد برای هیأت ها و مراکز فرهنگی مردم محور.
پست هایی که تحت عنوان “بیست ساله شدیم” انتشار می دهیم همین تجربه هاست که امیدواریم روزی در نقطه ای از جهان راهگشای مجاهدان فرهنگی باشد.
+ دیـــدگاه