ثبت دیدگاه

برای چشم هایمان نماز باران بخوان

shab1_97 (14)

دل نوشته؛

برای چشم هایمان نماز باران بخوان

۲۱ / شهریور / ۱۳۹۷ - ۶:۳۷ ب.ظ

روزهای تقویم در حال گذشتن اند

گذشتن و به تو رسیدن

رسیدن به روزهایی که سیاهی کل شهر را فرا می گیرد و ماتم و مصیبت عزای تو بر مردم چیره می شود

روزهایی که هر چه توان است در راه خدمت به تو و هر چه خدمت است به امید لبخند رضایت مادر توست

و من خرده پایی هستم در دستگاه عظیم دلداگی ات که اندکی از می ناب محبتت را به من چشانده اند و چه می کند همین اندک محبت،

چه شعله ها که در قلبم افکنده و چه قرارهایی که از وجودم برده و همین محبت است همین محبت شیرین که شور عاشقی را در دل ها زنده نگه می دارد

آقای من برای چشم هایمان نماز باران بخوان و برای دست هایمان دست به آسمان ببر و توفیق خدمت و نوکری آل محمد (ص) بخواه

چرا که همین خدمت است که ایمان ما را سر پا نگه داشته و شروعیست برای نزدیکی به تو

این روزها قلب هایمان آکنده از غصه ی مصیبت توست و ظلم هایی که به اهل بیت تو روا داشتند و لرزه ای که بر دل خواهر غم دیده ات انداختند و استیصالی که در چشمان مبارکت نهادند در آن لحظه که آب را گرفتند و عمو را

و تو ای عزیزتر از جان، خودت این اشک ها را به دریای کرامت و بزرگیت متصل کن و این خدمت و نوکری اندک ما را قبول فرما و توفیق زیارت شش گوشه ات را به همه ی عاشقان و دوست داران اهل بیت عنایت کن آمین

 

+ دیـــدگاه