ثبت دیدگاه

برگزاری جلسه ی مشترک شورای اجرایی خواهران و شورای مرکزی مجموعه فرهنگی عاشوراییان

photo_2018-06-11_17-22-21

تمرکز عاشوراییان بر تربیت نیروی انسانی کارامد؛

برگزاری جلسه ی مشترک شورای اجرایی خواهران و شورای مرکزی مجموعه فرهنگی عاشوراییان

۲۲ / خرداد / ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۹ ب.ظ

در آخرین یکشنبه ی ماه مبارک رمضان، جلسه ی هفتگی شورای اجرایی خواهران با حضور ریاست و سایر اعضای شورای مرکزی عاشوراییان برگزار گردید.
هدف از برگزاری این جلسه، آشنایی شورای اجرایی با ساختار شورای مرکزی و نوع تصمیم گیری این شورا و همچنین تبیین اهداف بیانیه ویژه برنامه محرم بود.
در این جلسه به مهم ترین فعالیت های عاشوراییان در چند سال آینده با تمرکز بر روی دو حوزه ی ویژه برنامه ی محرم عاشوراییان و تربیت نیروی انسانی کارآمد اشاره شد.
برگزاری ویژه برنامه محرم به صورت منسجم تر و هدفمندتر با توجه به سبک و مدل خاص عاشوراییان در جهت حرکت به سمت تعالی و اثر بخشی بیشتر این برنامه، ازاهداف بیانیه ی ماموریت محرم است که دراین جلسه به تبیین آن پرداخته شد .
دومین حوزه فعالیت متمرکز عاشوراییان در رابطه با تربیت نیروی فعال مولد و موثر فرهنگی میباشد که این اتفاق در ادامه سیر ۲۰ ساله تربیت نیروی انسانی در این مجموعه به صورت منسجم تر براساس سند دستینه تربیتی مصوبه شورای مرکزی، پیگیری خواهد شد.

مجموعه فرهنگی عاشوراییان

+ دیـــدگاه