ثبت دیدگاه

تشکل های فرهنگی مطمئن ترین راه برای تعلیم و تربیت

مدیرکل آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان

تشکل های فرهنگی مطمئن ترین راه برای تعلیم و تربیت

۲۶ / آبان / ۱۳۹۲ - ۸:۱۶ ق.ظ

با توجه به مسئولیت شما در حوزه آموزش و پرورش و اینکه یکی از حوزه های فعالیت عاشوراییان مباحث آموزشی و تربیتی برای جوانان و نوجوانان در شاخه های دانش آموزی و دانشجویی است و در آینده هم برنامه هایی را برای این قشر خواهد داشت، فکر می کنید مجموعه های این چنین چه میزان می توانند در این حوزه تأثیر گذار باشند؟

 

ما در آموزش و پرورش معتقد به این هستیم که همه معضلات کشور حتما از بستر آموزش و پرورش باید به دنبال راه حلش باشیم. چرا که قریب به اتفاق همه مشکلات ما به حوزه فرهنگ ارتباط دارد و فرهنگ جامعه در آموزش و پرورش ساخته می شود. به همین دلیل همه بخش ها اعم از دولتی و غیر دولتی اگر در آنچه که در حد توانشان هست ورود پیدا کنند به فضاهای دانش آموزی و آموزش و پرورش قاعدتا می تواند منشأ اثر باشد. مجموعه هایی مثل این مجموعه چون کارشان از سنخ صددرصد فرهنگی است، بنابراین صد در صد هم با آموزش و پرورش سنخیت دارد. یعنی در راستای شرح وظایف و تکالیف آموزش و پرورش است لذا به هر حال اگر انتظار این باشد که آموزش و پرورش خودش به تنهایی بتواند بار تعلیم و تربیت را بردارد یک توقع معقولی نیست. لذا مردم بایستی به کمک آموزش و پرورش بیایند. بنابراین چنین نهادهای فرهنگی مردمی، مردمی هستند که تشکیلاتی شده اند؛ مردمی هستند که اجتماع پیدا کرده اند؛ مردمی هستند که خودشان برنامه پیدا کرده اند. مطمئنا اینها در جهت کمک به آموزش و پرورش بسیار مثمر ثمر و مفیدتر از تک تک مردم هستند. چرا که به فرض مثال اگر تک تک اولیاء مدرسه هم جمع شوند نمی توانند یک چنین حرکتی را که چنین مجموعه ای آغاز کرده انجام دهند. به هر حال اگر بپذیریم که حل مشکلات کشور با حل مسائل فرهنگی قابل حل است و بپذیریم که هجمه ها هجمه های فرهنگی است، این نوع تشکل های فرهنگی به هر حال مطمئن ترین راه برای کمک به فضای تعلیم و تربیت کشور است.

 

من می خواهم این را اضافه کنم که شایددر بسیاری از جهات مفیدتر از برنامه های آموزش و پرورش هم هست چرا؟ برای اینکه در این نوع مراکز فعالیت ها فعالیت های غیررسمی است، تجربه، علم روانشناسی، علم تعلیم و تربیتی ما ثابت کرده که مسائل تعلیم و تربیت در فضای غیر رسمی تأثیرش بسیار بیشتر از فضای رسمی است و چون معمولا دانش آموز در فضای مدرسه در چهارچوب قوانین و مقررات مدرسه گیر است در فضاهایی که غیر رسمی است و باز تر است و فعالیت های فرهنگی در آنجا به صورت غیر رسمی صورت می گیرد مطمئنا تأثیرش بیشتر هست.

 

چون به هر حال بحث بحث تربیت غیر رسمی است به مراتب تأثیرش بیشتر است.

 

نیمکت خالی یکی از برنامه هایی است که عاشوراییان با همکاری آموزش و پرورش انجام داد. فکر می کنید این مجموعه در زمینه فعالیت دانش آموزی چقدر موفق بوده است؟

 

عاشوراییان هم سابقه کارش هم گستره کارش وهم بحث روش هایی که به کار می برد با زبان نو با هنر با زبان امروز باید با مخاطب جوان برخورد کرد. قاعدتا این در عاشوراییان بیشتر به چشم می آید همه مجموعه ها با شیوه خودشان انجام می دهند. ولی شاید یکی از دلایل موفق تر عمل کردن عاشوراییان به اعتقاد من اصلی ترین بحث یعنی اخلاص است. چرا که خداوند جایی که اخلاص است راه ها را باز می کند و بعد هم استفاده از ابزار نو با زبان نو با مخاطب برخورد کردن عامل موفقیت است.

 

بحث سبک زندگی که عاشوراییان مورد بحث حرکت دوم خودش قرار داده است نظرتان راجع به این انتخاب چیست؟

 

بحثی که به هر حال در سبک زندگی مطرح است تکلیفی است که دیده بان نظام این موضوع را طرح کرده اند واقعیتش این است که قریب به اتفاق مشکلاتی که امروز ما باهاش مواجه هستیم سبک زندگی ما از سبک زندگی دینیمان دور شده است در همه ابعاد جایش خالی است اگر از همان زمان که مقام معظم رهبری این بحث را مطرح کردند سال های سال هم روی این بحث کار شود باز هم جا دارد چون اصلا کلید این جاست چرا که تغییر در سبک زندگی این مشکلات را ایجاد کرده است ما اگر بتوانیم این را هم جهت کنیم با فرهنگ دینی مان به نظر من دیگر مشکلی نخواهیم داشت.

+ دیـــدگاه