ثبت دیدگاه

جریان های فرهنگی متحد شوند و موازی کاری نکنند

enghelab-fajr-bahman

درگفتگو با معاون فرهنگی دانشگاه معارف قرآن وعترت(ع):

جریان های فرهنگی متحد شوند و موازی کاری نکنند

۲۴ / بهمن / ۱۳۹۳ - ۲:۵۷ ب.ظ

عاشوراییان به مناسبت دهه ی فجر ویاد آوری پیروزی انقلاب اسلامی در مصاحبه ای با دکتر علی عابدی از اساتید دانشگاه ومعاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه معارف قرآن وعترت (ع) درباره ی مسئله فرهنگ وچالش های آن در سالهای پس از انقلاب گفت وگویی را ترتیب داد.

عاشوراییان: به نظر شما آیا انقلاب اسلامی به اهداف فرهنگی خود رسیده است؟

_انقلاب اسلامی مطمئناَ اهدافی را توسط رهبر انقلاب یعنی امام خمینی (ره) برای خود داشته است.اهدافی توسط رهبری پیش بینی شده ورهبری آنها را ترسیم کرده اند وآن رسیدن به جمهوری اسلامی، دولت اسلامی، حکومت اسلامی ودر نهایت تمدن اسلامی است. باید نظام سازی در حیطه فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی و عدالت در حکومت باشد. انقلاب اسلامی خیلی از اهداف را طی کرده است که مهم ترین آن جوانان علاقمند به انقلاب واهداف اسلامی هستند.در بحث فرهنگی هزینه کافی صرف نشده است والا رهبر انقلاب هزینه فکری واندیشه ای داشته اند و اگر انقلاب به اهداف خود نرسیده است،مسئولین ودستگاههای زیرربط همت نکرده اند.در هر جریان فکری ۳ فرآیند باید رعایت شود؛ابلاغ دعوت، ایجاد عادت،اعمال قدرت.ابلاغ دعوت توسط انقلاب ورهبری صورت گرفته است.ایجاد عادت توسط رسانه ها باید انجام بگیرد واما اعمال قدرت توسط دولت نشده است.

عاشوراییان: محسوس ترین اثرات فرهنگی انقلاب اسلامی در اصفهان چه بود؟

۱-بسیج وفکر پویای بسیج ۲-عالمان ودانشمندان وروحانیون وپویایی حوزه علمیه ۳-هیئات مذهبی ازجمله همین عاشوراییان وجلسات سوگواری ائمه (ع) با محوریت انقلاب ۴-وجود دانشگاههای قرآنی مانند دانشگاه معارف قرآن وعترت (ع)

عاشوراییان: پیام ها ودیدگاههای فرهنگی انقلاب اسلامی برای جامعه امروز وآینده چیست؟

مهم ترین آن خود انقلاب یعنی پیام صلح وآزادی وهدایت وکمال وپویایی ونگاه رهبر ومهم ترین پیام که توسط امام (ره) داده شد؛آزادی وآزادگی است واینکه ما وام گرفته از شهدای کربلا هستیم و دیگری پیام زیربار ظلم نرفتن، آزادی وآزاگی واستقلال وحریت ووسط میدان بودن جوانان است واگر باشند انقلاب ما وسط میدان جهان خواهد بود.

عاشوراییان: آیا پیام های فرهنگی ودیدگاههای انقلاب اسلامی در بین مردم بویژه جوانان امروزاصفهان انعکاس کافی پیدا کرده یا نه؟ واگر انعکاس کافی پیدا نکرده علل وعوامل آن چه بوده وچرا ما نتوانسته ایم در شهر آن چنان که باید وشاید مخاطب کافی پیدا کنیم؟

_انعکاس کافی پیدا نکرده وبی انعکاس هم نبوده است.متصدیان ومسئولین فرهنگی کشور مخصوصاَ در اصفهان همتی که باید نداشته اند از آموزش وپرورش تا آموزش عالی تا حتی مسئولین مذهبی.منبرها وبسیج وهیئت ها تاثیرگذار بوده ولی نظام سازی فرهنگی در آموزش ومیدان داری در رسانه ها وتلویزیون و..نشده است.فوتبال بعنوان یک رکورد جولان پیدا کرده وستاره های فوتبال درست کرده ایم اما ستاره های فرهنگی و قرآنی درست نکرده ایم واز کنارشان زود می گذریم واوج یک تبلیغ برای اینها در حاشیه هاست وجوانان عالم وفرهنگی وحافظ وادیب ترویج نمی شوند.ستاره سازی توسط مسئولین انجام نگرفته است.

عاشوراییان: جریان فرهنگی انقلاب اسلامی راستین به چه معنی است وچه ویژگیهایی دارد؟

_فرهنگ قرآنی واهل بیت (ع) بعلاوه ی متد وروش زندگی ایرانی بعلاوه ی مهم ترین ویژگیها شامل:۱-سادگی وبساطت ودوری از تجمل ۲-آشنایی با سبک زندگی ایرانی اسلامی ۳-محوریت دانش وفضیلت ونه عوام زدگی ۴-تأکید بر نیروی خودی (ما می توانیم والقای فکر ما می توانیم) ۵-تأکید بر گذشته فرهنگی وهنری وادبی خودمان،مخصوصاَ در اصفهان

عاشوراییان: اولویت ها برای جریان سازی وانعکاس پیام های فرهنگی ودیدگاههای انقلاب اسلامی در اصفهان آینده چیست؟

_اعمال قدرت فرهنگی توسط نهادها ومیدان داری این جریان فرهنگی توسط روحانیون ،معلمان،دبیران واستادان.هدایتگری مطبوعات مخصوصاَ مطبوعات داخلی اصفهان ونظارت جدی نهادهای مربوط بر سایتها.پرهیز از عوام زدگی وتفکر هوچیگری در هیئات ونهادهای مذهبی یعنی حرکت عالمانه باشد.مشکل این است که اعمال قدرت توسط آموزش وپرورش وصدا وسیما و.. نمی شود.

عاشوراییان: برای هم افزایی نیروهای فرهنگی در انتقال درست پیام انقلاب اسلامی در اصفهان چه باید کرد؟

_باید جریانهای فرهنگی متحد شوند،موازی کاری نکنند؛مخصوصا شورای شهر اصفهان وکمیسیون فرهنگی فعال شود برای اتحاد بین جریانهای فرهنگی(وزارت ارشاد واوقاف وهیئات)

عاشوراییان: وظیفه تشکل های فعال برای نشر پیام های فرهنگی انقلاب اسلامی در فضای جامعه امروز وآینده چیست؟

_سالم سازی محیط، سالم سازی دل های جوانان، رقابت درست، رد نکردن همدیگر.بر اساس کدهای رهبری حرکت کردن،سوز وشور ودلدادگی ومهم تر از همه هنرمندانه عمل کردن.

عاشوراییان: چه کنیم بیش از آنکه ما مخاطب جذب کنیم جوانان خودشان به جریان فرهنگی انقلاب اسلامی علاقمند شوند؟

_مثل پیامبر عمل کنیم؛«طبیبت دوار بطب» ،پیامبر خودشان به سراغ مردم می رفتند.ما ننشینیم تا مردم بیایند سراغ ما.روحانیون واثرگذاران سراغ مردم بروند.درست عمل کنیم تا مردم وجوانان خودشان بیایند ودرست ارتباط پیدا کنیم وبه گونه ای که جوانان به ما اعتماد کنند.وعامل دیگر عمل زده نبودن است.

عاشوراییان: جناب دکترعابدی از اینکه وقت ارزشمند خود را در اختیار ما قرار دادید وصمیمانه در این مصاحبه شرکت نمودید،تشکر می کنیم.

مصاحبه کننده: آذر نظری

+ دیـــدگاه