ثبت دیدگاه

دکتر حسن بنیانیان مهمان سنگر عاشوراییان

دکتر حسن بنیانیان

جلسه قرمز سنگر اجتماعی

دکتر حسن بنیانیان مهمان سنگر عاشوراییان

۱۳ / اردیبهشت / ۱۳۹۳ - ۹:۴۵ ق.ظ

دکتر حسن بنیانیان، رییس کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی کارشناس نوزدهمین جلسه دوره آموزشی سنگر اجتماعی خواهد بود.

دکتر بنیانیان را می توان یکی از نخستین کسانی دانست که موضوع پیوست فرهنگی را به عنوان یک امر راهبردی دنبال کرده و کتاب پیوست فرهنگی را با موضوع «ضرورت های وجودی، راهکارها و فرآیندهای تدوین پیوست فرهنگی» منتشر نموده است.

سرفصل های کلی کتاب پیوست فرهنگی عبارت است از: فرهنگ وکارکردهای آن، تأثیر طرح های مهم در تغییرات فرهنگی جامعه، ضرورت های وجودی پیوست فرهنگی، چیستی و محتوای پیوست فرهنگی، آثار و برکات تدوین پیوست فرهنگی در افزایش نقش سازنده خود طرح ها، فعال سازی سایر طرح های فرهنگی کشور، آثار و برکات در تسریع مراحل اجرایی طرح ها، آوردن موضوع فرهنگ از حاشیه به متن، پیشنهاد الگویی برای انتخاب طرح های مهم و نحوه سازماندهی اجرایی آن و بالاخره نگرانی های موجود در مسیر طراحی و اجرایی طرح های پیوست فرهنگی. وی کوشیده است تا از این رهگذر گام اولیه را برای آشناسازی مدیران و کارشناسان سازمان ها و نهادهای اجرایی بردارد.

از دیگر کتاب های منتشر شده دکتر بنیانیان می توان به «ایده پردازی برای فرهنگ سازی»، «پوشش اسلامی»، «خط مشی گذاری برای تقویت فرهنگ توسعه»، «فرهنگ در مدیریت توسعه اسلامی»، «مدیریت توسعه فرهنگ عمومی» و «معیارهای پیشنهاد و انتخاب طرح های فرهنگی» اشاره کرد.

+ دیـــدگاه