ثبت دیدگاه

سخنرانی شب سوم محرم ۹۸

سخنرانی شب سوم محرم ۹۸

۱۰ / مهر / ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵ ب.ظ

 به نام خدا

مسئولیت پذیری مفهومی است که در دین خیلی ها با آن کار دارند . همین که بچه ای بالغ می شود باید مسئولیت پذیر شود .

مسئولیت پذیری یعنی اینکه شما قابلیت پاسخ دادن پیامد کارهایتان را داشته باشید .

مسئولیت پذیری یعنی یادگیری انتخاب رفتارها برای برآوردن نیازها به نحوی که آمادگی پذیرش پیامدهای رفتارش را داشته باشد.

+ دیـــدگاه