ثبت دیدگاه

سخنرانی شب هفتم محرم ۹۸

سخنرانی شب هفتم محرم ۹۸

۱۰ / مهر / ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۰ ب.ظ

                                                      به نام خدا

انسان برای پذیرش مسیولیت خلق شده. خدا می گوید انا عرضنا الامانه  من امانت را عرضه کردم به تمام آسمان ها و زمین و از این که بپذیرند سرباز زدند و انسان پذیرفت.

انسانی که در حق خودش و دیگران ظلم می کند

نعمت هایی که در دست ماست همه اش امانت است که از آنها مورد سوال قرار می گیریم. خدا هم از امانت و هم از نعمت ها سوال می کند از فرصت ها و قدرت ها سوال می کند.

اگر کسی رییس ده نفر باشد قیامت مغلولا و در صورتی که دستش به گردنش زنجیر شده وارد می شود. رییس یعنی متهم در قیامت اگر درست عمل کردی نتیجه مهم نیست بلکه اقدام مهم است و در اقدام هم نیت مهم است. ما در قبال امانت مسیولیم. والدین بچه ها دست شما امانت هستند. ما امانت دار های خوبی نیستیم. باید بچه را تربیت کنیم اما کامل گرایی بیماری است. بعضی می گویند وقتی نمی توانم بچه را خوب تربیت کنم پس اصلا ازدواج نکنم یا ازدواج می کنم اما بچه دار نمی شوم. تو وظیفه ی خودت را انجام بده تربیت دست خداست. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی    زمانی که داری تربیت می کنی تو نیستی که تربیت می کنی بلکه خدا تربیت می کند.

در قبال تمام رفتارهای خودتان مسئولیت پذیر باشید.سخت ترین کار این است که بگویم من چه کار کردم و آسان ترین کار هم این است که دیگران را مقصر بدانم.

افرادی که مسئولیت پذیر نیستند هدف ندارند یا هدفشان را خودشان انتخاب نمی کنند نقد کنید یا شما صاحب فکر هستید اگر نقدی دارید مطالعه کنید مقاله کنید و چاپش کنید این مسئولیت پذیری است حیف است که نقدهای شما دیدگاه پای منبر در حد یک درد و دل بماند. به فکر آینده نورانی کشورتان باشید این مسئولیت پذیری ست .

ثروت کشور باید حفظ شود درآمد کشور از محل استعدادهای مردم باید رشد کند خام خوردن و فروختن مربوط به افرادیست که صفات مثبتی ندارند یکی اینکه مسئولیت پذیر نیستند.

 

در اعتماد به جوانان هیچ وقت ضرری نیست ولی اعتماد باید همراه با نظارت و سوال کردن و بازخواست کردن باشد نه این که رهایشان کنیم. اگر بچه ها در مسیر استعدادشان جلو بروند آدم هایی می شوند که هر وقت کشور به آنها نیاز داشته باشد بتواند نیاز کشور را برآورده کند کار باید کرد اگر تک تک سلول های جامعه کار کند جامعه ای متفاوت خواهیم داشت باید بچه ها را مسئولیت پذیر بار آورد

+ دیـــدگاه