ثبت دیدگاه

سخنرانی شب پنجم محرم ۹۸

سخنرانی شب پنجم محرم ۹۸

۱۰ / مهر / ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۰ ب.ظ

به نام خدا

“الدنیا کلها جهل الا مواضع العلم و العلم کله حجه الا ما عمل به و العمل کله ریا الا ما کان مخلصا” دنیا همه اش جهل و نادانی است مگر آن جایی که علم باشد و علم همه اش حجت است مگر علمی که به آن عمل شود و عمل تمامش ریاست مگر آن چه از روی اخلاص انجام شود.

شما جوانان می توانید در فرهنگ های غلط جامعه تحول ایجاد کنید و این همان مسئولیت پذیری است.

مثلا در امر ازدواج برخی رسوم غلط و غیرضروری باید کنار گذاشته شود.

تحولات فرهنگی درست باعث ترغیب جوانان به امر ازدواج می شود.

باید تحول ایجاد کرد تا ازدواج ها آسان شود و قشر ضعیف جامعه هم به سمت ازدواج برود.

آدم مسئولیت پذیر منفعل نیست بلکه فعال و پویا کنش گر است.

عیب جویی از دیگران را کم کنیم و عیب های خودمان را هم ببینیم.

کسانی که کارهای شایسته انجام می دهند را تکریم و تشویق کنیم که اگر کسی قصد دارد آن کار را ادامه دهد ترغیب شود. فقط انتقاد نکنیم.

+ دیـــدگاه