ثبت دیدگاه

مراسم اختتامیه در چنین سطحی سراغ ندارم

حجت الاسلام زائری

حجت الاسلام زائری

مراسم اختتامیه در چنین سطحی سراغ ندارم

۱۲ / مهر / ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۲ ق.ظ

پس از پایان جلسه اختتامیه سنگر اجتماعی در فرصتی کوتاه نظر حجت الاسلام دکتر محمد رضا زائری، کارشناس ثابت دوره آموزشی سنگر اجتماعی را در این مورد پرسیدیم که متن آن در زیر آمده است:

«به نظرم تجربه خیلی خوبی بود. هم به نوعی پایان دوره که یک سال و نیم زحمات دوستان و تلاش مجموعه اداره کننده جلسات و کار مستمر و جدی دوستان، خاطراتش را زنده می کرد؛ و کل این دوره تجربه بسیار ارزشمندی بود که امروز در واقع جمع شدن همه دوستان هم سنگری در کنار یکدیگر خیلی یادآور همه این تجربه ها بود. خیلی ارزش داشت و به نوعی رفع خستگی های همه دوستان بود وقتی نتیجه این کار را می دیدند؛ و امیدوارکننده بود. مخصوصا با حضور مهمان ارجمندی که ما امروز داشتیم (شیخ علی زاهر معاون فرهنگ و تبلیغات حزب الله لبنان) به نظرم پایان بسیار نیکویی برای این جلسات بود. این جلسه که توسط یک مجموعه غیر دولتی و در خارج از تهران اجرا شده، برگزاری مراسم اختتامیه در این سطح با حضور چنین مهمانی از خارج از کشور، متناسب با موضوع و در ادامه روند جلسات قرمز سنگر اجتماعی من سراغ ندارم که این بسیار ارزشمند است و افقی جدید را باز می کند. از این جهت هم امیدوار کننده است که برای آینده فعالیت های مجموعه و مسیری که عاشوراییان دارد با این کادر و این نیروها از بین افرادی که امروز حاضر بودند حدود ۵۰ الی ۶۰ نفر نیروی نخبه فعال فرهنگی در آینده ظهور خواهد کرد و این خودش خیلی نوید بخش و امید بخش است در عین حال بسیاری از دوستانی که در دوره حضور دارند ممکن است در سطوح مختلف اثر بخش و اثرگذار باشند».

+ دیـــدگاه