ثبت دیدگاه

منم علی اکبر لیلا

شب هشتم محرم 95 (3)

سوگواره عاشورایی؛

منم علی اکبر لیلا

۱۲ / آبان / ۱۳۹۵ - ۱:۲۰ ب.ظ

عازم به میدان شد علی اکبر
نور دوچشمان زهرای اطهر
ماه دل آرا جوان لیلا
اشبه الناس خاتم النبیین
رفته به میدان علی اکبر
شبیه روی ماه پیمبر
دارد به لب این زمزمه آن یادگار فاطمه
منم عزیز دل زهرا
منم علی اکبر لیلا
افتاده از زین تازه جوانش
خون گشته جاری از گیسوانش
بنشسته یارب پدرش در پیش لشکر پسرش
نهاده قد کمانش
صورت به صورت جوانش
جوانان بنی هاشم بیایید ۲ بار
علی را بر در خیمه رسانید
جوانان بنی هاشم بیایید
علی را بر در خیمه رسانید
خداوندا که من طاقت ندارم
علی را بر در خیمه رسانم
جوانان بنی هاشم بیاید
علی را بر در خیمه رسانید
مدینه مادرش چشم انتظاراست
به خیمه عمه اش دل بی قرار است
کجا رفتند آن رعنا جوانان
کجا رفتند آن پاکیزه جانان
جوانان بنی هاشم بیایید
علی را بر در خیمه رسانید
نباشد مادرش لیلا بیاید
تماشای قد اکبر نماید
بگویید عمه اش زینب بیاید
علی را بر در خیمه رساند
جوانان بنی هاشم بیاید
علی را بر در خیمه رسانید

+ دیـــدگاه