ثبت دیدگاه

من دخترت هستم

شب سوم محرم 95 (1)

سوگواره عاشورایی؛

من دخترت هستم

۰۹ / آبان / ۱۳۹۵ - ۱:۱۶ ب.ظ

تو باغبانی من نیلوفرت هستم

من دخترت هستم من دخترت هستم
ای بهتر از جان من هستی تو مهمان من بنشین به دامان من

بابا حسین جانم بابا حسین جانم
من شاهد خونت چشم ترت هستم

من دخترت هستم من دخترت هستم.
ای شام ما را سحر رویت چو قرص قمر با خود تو من را ببر

بابا حسین جانم بابا حسین جانم
امشب من از عطر گیسوی تو مستم

من دخترت هستم من دخترت هستم
ای ماه خاکستری ناز مرا میخری امشب مرا میبری

بابا حسین جانم بابا حسین جانم
قربان چشم ترت گو پاسخ دخترت از چه شکسته سرت

بابا حسین جانم بابا حسین جانم

+ دیـــدگاه