ثبت دیدگاه

کربلا منتظر ماست بیا تا برویم …

رقص-شمشیر1

رقص شمشیر:

کربلا منتظر ماست بیا تا برویم …

۱۷ / مهر / ۱۳۹۴ - ۹:۳۵ ق.ظ

ایستاده است به تفسیر قیامت زینب

آن سوی واقعه پیداست، بیا تا برویم

خاک، در خون خدا می‌شکفد، می‌بالد

آسمان غرق تماشاست، بیا تا برویم

تیغ، در معرکه می‌افتد و بر می‌خیزد

رقص شمشیر چه زیباست بیا تا برویم

از سراشیبی تردید اگر برگردیم

عرش زیر قدم ماست، بیا تا برویم

دست عباس به خون خواهی آب آمده است

آتش معرکه بر پاست بیا تا برویم

زره از موج بپوشیم و ردا از طوفان

راه ما از دل دریاست بیا تا برویم

کاش ای کاش که دنیای عطش می‌فهمید

آب مهریه زهراست بیا تا برویم

چیزی از راه نمانده است چرا برگردیم؟!

آخر راه همین جاست بیا تا برویم

فرصتی باشد اگر باز در این آمد و رفت

تا همین امشب و فرداست بیا تا برویم

ابوالقاسم حسینجانی

رقص-شمشیر

+ دیـــدگاه