به فهم مشترک برسید

این شهر ادب دارد

هیئت تلویزیونی عاشوراییان؛

سومین برنامه ی هیئت تلویزیونی مجموعه فرهنگی عاشوراییان برگزار شد. موضوع این برنامه در ادامه شب قبل با عنوان رابطه فرزند و والدین بود. ادامه

به آراستگی اهمیت بدهید ولی تجملات نه

شب چهارم محرم 95 (68)

حجت‌الاسلام شهاب مرادی:

حجت‌الاسلام شهاب مرادی در چهارمین شب از خیمه ادب عاشوراییان در مورد پوشش گفت: زیبا و نیکو بپوش و خود را بیارای، این زیبایی که مد نظر اسلام است به معنی آراسته بودن است و با تجملات تفاوت دارد. ادامه

آراستگی مورد نظر اسلام است

شب چهارم محرم95 (6)

روضه عاشوراییان؛

چهارمین شب از ویژه برنامه «این شهر ادب دارد» چهارشنبه ۱۴ مهرماه با سخنرانی حجت الاسلام شهاب مرادی پیرامون بحث ادب و آداب پوشش و آراستگی در خیمه عاشوراییان برگزار شد. حجت الاسلام مرادی گفت: شانه کردن محاسن از مصادیق زینت است. ادامه